PPOŻ

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Termin
od 2013-09-02 do 2013-12-31
Miasto
Zielona Góra
Opis szkolenia

Zgodnie z art. 2091 Kodeksu Pracy pracodawca , o którym mowa w art. 3 K.P. jest obowiązany  zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz wyznaczyć pracowników do udzielenia pierwszej pomocy, a także wykonania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 

Liczba pracowników wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy, wykonania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, ich szkolenia oraz wyposażenia powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

 

Celem szkolenia: jest zapoznanie nowo zatrudnionych pracowników, osób wyznaczonych przez pracodawcę do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów z  przepisami i instrukcjami ppoż dla danego stanowiska pracy oraz z zasadami postępowania na wypadek wystapienia pożaru.

 

Odbiorca szkolenia: właściciele firm zatrudniający wyłącznie pracowników młodocianych, pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę do wykonywania działań w zakresie zwalaczania  pożarów i ewakuacji pracowników,  nowo zatrudnieni pracownicy

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, kończy się uzyskaniem zaświadczenia o odbyciu szkolenia

 

Koszt szkolenia:  cena od osoby 50,00 zł + 23% VAT

 

Program szkolenia

Tematyka szkolenia:

  1. Zagrożenia pożarowe.
  2. Zapoznanie z instrukcją pożarową obiektu.
  3. Rozmieszczenie sprzętu pożarowego w obiekcie.
  4. Oznakowanie pożarowe i ewakuacyjne.
  5. Ewakuacja i procedury alarmowe.
  6. Obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego.

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA TERMINU SZKOLENIA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA ORAZ DOJAZDU DO PAŃSTWA SIEDZIBY!!!

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie kwestionariusza w zakładce ZAPYTANIE OFERTOWE lub KONTAKT, a my niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem.

Koszt
50.00 zł