BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

SZKOLENIA BHP
Termin
od 2013-09-02 do 2013-12-31
Miasto
Zielona Góra
Opis szkolenia

Celem szkoleń z zakresu bhp jest zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy  - szkolenie wstępne oraz aktualizacja, ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higiny pracy - szkolenie okresowe.

 

  • SZKOLENIA WSTĘPNE ( instruktaż ogólny ) przeznaczone są dla  osób rozpoczynających pracę w danym przedsiębiorstwie,  studentów odbywających u pracodawcy  praktykę studencką, uczniów szkół zawodowych odbywających u pracodawcy praktykę zawodową.

 

Zgodnie z art. 2373§ 1 K.P. pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy jeśli nie posiada on wymaganych kwalifikacji do jej wykonywania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Ponadto pracodawca jest obowiązny zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy ( art. 2373§2 K.P.).

 

Szkolenia wstępne organizowane są wyłacznie po wcześniejszym zgłoszeniu przez Państwa firmę takiego zapotrzebowania.

 

  • SZKOLENIA OKRESOWE skierowane są do osób zatrudnionych w  przedsiębiorstwie w celu przypomnienia i ugruntowania wiedzy z zakresu bhp.

 

Zgodnie z art. 2373§2 K.P pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzania szkoleń okresowych w dzidzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Szkolenia te powinny być  powtarzane okresowo:

  • raz w roku - pracownicy ztrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenie wypadkiem ( np. osoby zatrudnione na budowie ),
  • raz na 3 lata  - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
  • raz na 5 lat - pracodawca, osoby kierujące pracownikami,  pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy służby bhp,
  • raz na 6 lat - pracownicy administracyjno-biurowi.

 

Szkolenia są przeprowadzane w formie instuktażu, kursu, seminarium i kończą się egzaminem oraz wydaniem odpowiednich dokumentów tj. karty, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Cena za szkolenia wstępne i okresowe uzależniona jest od rodzaju szkolenia oraz od stanowiska na jakim zatrudniony jest pracownik.

 

ISTNIEJE MOŻLIWOSĆ DOSTOSOWANIA TERMINU SZKOLENIA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA ORAZ DOJAZDU DO PAŃSTWA SIEDZIBY!!!

 

Przy zgłoszeniu do szkolenia powyżej 10 osób - RABAT 10% !!!

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie kwestionariusza w zakładce ZAPYTANIE OFERTOWE lub KONTAKT, a my niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem.

Koszt
0.00 zł