Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy  pracodawca " ocenia i dokumentyje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko" jak również  "informuje pracowników o ryzyku zwodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami".

 

Oferujemy Państwu wykonanie kompleksowej usługi związanej z oceną ryzyka zawodowego. Nasza firma przeprowadzi ocenę ryzyka zawodowego odpowidajacą stanowiskom pracy w Państwa przedsiebiorstwie. W ramach usługi:

 • zidentyfikujemy zagrożenia występujące na danym stanowisku pracy
 • oszacujemy prawdopodobieństwo wystapienia wypadków i chorób
 • zalecimy odpowiednie środki profilaktyczne minimalizujace narażenie pracownika na zagrożenie wypadkowe i chorobowe
 • przygotujemy dokumentacje dotyczącą oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy

 

Czym jest ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywana pracą, powodujących straty w szczegolności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych, które powstały w wyniku zagrożeń zawodowych wystepujących w  środowisku pracy bądź też zwiazanych ze sposobem wykonywania pracy.

 

Moment przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego

Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzic zawsze przed oddaniem do użytku poszczególnych stanowisk pracy, a także wówczas, gdy informacje wykorzystywane do jej oceny straciły swoją aktualność. Ocenę ryzka zawodowego wykonujemy w szczgólności, gdy:

 • tworzymy nowe stanowiska pracy lub zmieniamy ich wyposażenie,
 • wprowadzamy zmniany w organizacji technologii lub na stanowisach pracy,
 • następuje zmiana organizacji pracy,
 • zachodzą istotne zmiany dotyczące wymogów stawianych środkom ochrony,
 • zmianie ulegną obowiązujące wymagania, które odnoszą się do oceny ryzyka zawodowego
 • zaistnieje zdarzenie wypadkowe
 • nakaz wyda PIP lub PIS